EKTA
 

.

.

.

.

.

.

Gothenburg 2015

Gothenburg 2015

.

Ekta & Alexey Luka

.

.

.

Ekta & Alexey Luka / Moscow 2014

.

Spelplan

.

.

..

..

.

.

My wall ”Spelplan” for the No Limit Festival. Borås Sweden 2014

.

 

.

.

.

Ekta & Ollio

.

 

.

 

 

Tower

Tower / Eindhoven 2014 as part of the Step In The Arena Festival.

.

Tower / Eindhoven 2014 as part of the Step In The Arena Festival.

.

Erosie / 108 / Ekta

.

.

.

.

.

.

Walls painted during Step in the Arena in Eindhoven 2014. Painted together with 108 (Italy) and Erosie (Holland).

.

.

.

.

Gothenburg 2014

.

« Previous Entries